123

Grebenaste sklopke-NGS

Grebenaste sklopke-NGS

Tehnicki podaci www.cip.co.rs

GREBENASTE SKLOPKE

Opis

Grebenaste sklopke GS i Nove grebenaste sklopke NGS su predvidjene za nazivne struje od 10 do 125A, imaju savremenu konstrukciju i izgled, dobre mehaničke i električne osobine. GS i NGS su izradjene od kvalitetnih materijala. Sve grebenaste sklopke GS i Nove grebenaste sklopke NGS su usaglasene sa sledecim Pravilnicima: 1. Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona Sl.glasnik R Srbije 13/2010 (LVD direktiva) kao i 2. Pravilnik o elektromagnetnoj kompatibilnosti Sl.glasnik R Srbije 13/2010 (EMC direktiva) i poseduju odgovarajuce Deklaracije o usaglasenosti. GS i NGS zadovoljavaju standarde: EN 60947-1:2010, EN 60947-3:2010.
Konstrukcija
Grebenasta sklopka se sastoji od dva glavna dela:

Mehaničkog birača i električnog bloka, gde prvi odredjuje ugao zakreta od 30o, 45o ,60o iIi 90o., izradjen od polamida. Drugi deo sadrži dva kontaktna para i greben koji vrši njihovo uključenje ili isključenje. Deo gde se nalaze kontakti izradjen je od duroplasdtičnog materijala- bakelita. 
Vrste
Prema nameni i električnoj funkciji sklopke su podeljene na:
-Sklopke
-Preklopke sa NULTIM položajem
-Preklopke bez NULTOG položaja
-Reverzione sklopke
-Više-motorne sklopke
-Sklopke zvezda-trougao
-Motorne sklopke za više brzina
-Grupne sklopke
-Naponske merne preklopke
-Strujne merne preklopke
-Zakretne tastere
GS 10-11U NE NEELID (10A promena smera 1-0-2) S=212D

GS 10-11U NE NEELID (10A promena smera 1-0-2) S=212D

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.935.00 Bez PDV-a: Din.779.17

NGS 10-10U C(10A tropolna 0-1) s:211/F (-20% Online m4)

NGS 10-10U C(10A tropolna 0-1) s:211/F (-20% Online m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.575.00 Bez PDV-a: Din.479.17

NGS 10-10U MINI s:211F

NGS 10-10U MINI s:211F

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,315.00 Bez PDV-a: Din.1,095.83

NGS 10-112U Krusik (-20% Online m4) S:620D

NGS 10-112U Krusik (-20% Online m4) S:620D

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,255.00 Bez PDV-a: Din.1,045.83

NGS 10-12U C(10A zvezda trougao) s:211F S:618C (-20% Online m4)

NGS 10-12U C(10A zvezda trougao) s:211F S:618C (-20% Online m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,275.00 Bez PDV-a: Din.1,062.50

NGS 10-13U C(10A 2 brzine 1-0-2) s:212E S:618D (-20% Online m4)

NGS 10-13U C(10A 2 brzine 1-0-2) s:212E S:618D (-20% Online m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,275.00 Bez PDV-a: Din.1,062.50

NGS 10-15PK C(10A 0-1-Start u PK) s:211D (-20% Online m4)

NGS 10-15PK C(10A 0-1-Start u PK) s:211D (-20% Online m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,125.00 Bez PDV-a: Din.937.50

NGS 10-15U C(10A 0-1-Start) s:211B (-20% Online m4)

NGS 10-15U C(10A 0-1-Start) s:211B (-20% Online m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.575.00 Bez PDV-a: Din.479.17

NGS 10-19U C(10A 2 brzine 0-1-2) s:211B (-20% Online m4)

NGS 10-19U C(10A 2 brzine 0-1-2) s:211B (-20% Online m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,275.00 Bez PDV-a: Din.1,062.50

NGS 10-201U MINI s:211F

NGS 10-201U MINI s:211F

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.788.00 Bez PDV-a: Din.656.67

NGS 10-207U MINI s:211F (-20% Online m4)

NGS 10-207U MINI s:211F (-20% Online m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.788.00 Bez PDV-a: Din.656.67

NGS 10-26U C(10A ) s:211B (-20% Online m4)

NGS 10-26U C(10A ) s:211B (-20% Online m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.905.00 Bez PDV-a: Din.754.17

NGS 10-51U MINI s:211F

NGS 10-51U MINI s:211F

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.946.00 Bez PDV-a: Din.788.33

NGS 10-52U C(10A dvopolna1-0-2) s:211F S:620D (-20% Online m4)

NGS 10-52U C(10A dvopolna1-0-2) s:211F S:620D (-20% Online m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.725.00 Bez PDV-a: Din.604.17

NGS 10-53PK C(10A tropolna1-0-2 u PK) s:211D (-20% Online m4)

NGS 10-53PK C(10A tropolna1-0-2 u PK) s:211D (-20% Online m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,620.00 Bez PDV-a: Din.1,350.00

Showing 1 to 15 of 103 (7 Pages)