123

Grebenaste sklopke-GS

Grebenaste sklopke-GS

Tehnicki podaci www.cip.co.rs

GREBENASTE SKLOPKE

Opis

Grebenaste sklopke GS i Nove grebenaste sklopke NGS su predvidjene za nazivne struje od 10 do 125A, imaju savremenu konstrukciju i izgled, dobre mehaničke i električne osobine. GS i NGS su izradjene od kvalitetnih materijala. Sve grebenaste sklopke GS i Nove grebenaste sklopke NGS su usaglasene sa sledecim Pravilnicima: 1. Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona Sl.glasnik R Srbije 13/2010 (LVD direktiva) kao i 2. Pravilnik o elektromagnetnoj kompatibilnosti Sl.glasnik R Srbije 13/2010 (EMC direktiva) i poseduju odgovarajuce Deklaracije o usaglasenosti. GS i NGS zadovoljavaju standarde: EN 60947-1:2010, EN 60947-3:2010.
Konstrukcija
Grebenasta sklopka se sastoji od dva glavna dela:

Mehaničkog birača i električnog bloka, gde prvi odredjuje ugao zakreta od 30o, 45o ,60o iIi 90o., izradjen od polamida. Drugi deo sadrži dva kontaktna para i greben koji vrši njihovo uključenje ili isključenje. Deo gde se nalaze kontakti izradjen je od duroplasdtičnog materijala- bakelita. 
Vrste
Prema nameni i električnoj funkciji sklopke su podeljene na:
-Sklopke
-Preklopke sa NULTIM položajem
-Preklopke bez NULTOG položaja
-Reverzione sklopke
-Više-motorne sklopke
-Sklopke zvezda-trougao
-Motorne sklopke za više brzina
-Grupne sklopke
-Naponske merne preklopke
-Strujne merne preklopke
-Zakretne tastere
GS 100-75U

GS 100-75U

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.13,500.00 Bez PDV-a: Din.11,250.00

GS 16-107U CIP STEPENASTA SKLOPKA, 2-STEPENA, 1-POLNA, SA 0-POL. s=608D (-20% Online m4)

GS 16-107U CIP STEPENASTA SKLOPKA, 2-STEPENA, 1-POLNA, SA 0-POL. s=608D (-20% Online m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,089.00 Bez PDV-a: Din.907.50

GS 16-108U CIP STEPENASTA SKLOPKA, 3-STEPENA, 1-POLNA, SA 0-POL. (birac faza) s=608D (-20% Online m4)

GS 16-108U CIP STEPENASTA SKLOPKA, 3-STEPENA, 1-POLNA, SA 0-POL. (birac faza) s=608D (-20% Online m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.990.00 Bez PDV-a: Din.825.00

GS 16-109U CIP STEPENASTA SKLOPKA, 4-STEPENA, 1-POLNA, SA 0-POL. s=615B (-20% Online m4)

GS 16-109U CIP STEPENASTA SKLOPKA, 4-STEPENA, 1-POLNA, SA 0-POL. s=615B (-20% Online m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,775.00 Bez PDV-a: Din.1,479.17

GS 16-10S5 (tropolna sa bravicom) s=614D (-20% Online m4)

GS 16-10S5 (tropolna sa bravicom) s=614D (-20% Online m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.3,172.00 Bez PDV-a: Din.2,643.33

GS 16-10U CIP (tropolna 0-1) (-19% Online) s=612D;619C;620C;614A;615A (-20% Online m4)

GS 16-10U CIP (tropolna 0-1) (-19% Online) s=612D;619C;620C;614A;615A (-20% Online m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.965.00 Bez PDV-a: Din.804.17

GS 16-113U CIP STEPENASTA SKLOPKA, 8-STEPENA, 1-POLNA, SA 0-POL. (-20% Online m4)

GS 16-113U CIP STEPENASTA SKLOPKA, 8-STEPENA, 1-POLNA, SA 0-POL. (-20% Online m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.2,165.00 Bez PDV-a: Din.1,804.17

GS 16-11U CIP (REVERZIONA PREKLOPKA-3 POLA promena smera 1-0-2) S:615D (-20% Online m4)

GS 16-11U CIP (REVERZIONA PREKLOPKA-3 POLA promena smera 1-0-2) S:615D (-20% Online m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,315.00 Bez PDV-a: Din.1,095.83

GS 16-124U CIP STEPENASTA SKLOPKA, 2-POLNA, SA 0-POL, 3-STEPENA (-20% Online m4)

GS 16-124U CIP STEPENASTA SKLOPKA, 2-POLNA, SA 0-POL, 3-STEPENA (-20% Online m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.2,065.00 Bez PDV-a: Din.1,720.83

GS 16-125U CIP STEPENASTA SKLOPKA, 2-POLNA, SA 0-POL, 4-STEPENA (-20% Online m4)

GS 16-125U CIP STEPENASTA SKLOPKA, 2-POLNA, SA 0-POL, 4-STEPENA (-20% Online m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.2,873.00 Bez PDV-a: Din.2,394.17

GS 16-12U CIP (PREKLOPKA ZVEZDA-TROUGAO (Zv-Tr)) s=606B;613A (-20% Online m4)

GS 16-12U CIP (PREKLOPKA ZVEZDA-TROUGAO (Zv-Tr)) s=606B;613A (-20% Online m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,945.00 Bez PDV-a: Din.1,620.83

GS 16-136U CIP STEPENASTA SKLOPKA, 3-POLNA, SA 0-POL, 3-STEPENA s=609B (-20% Online m4)

GS 16-136U CIP STEPENASTA SKLOPKA, 3-POLNA, SA 0-POL, 3-STEPENA s=609B (-20% Online m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.3,067.00 Bez PDV-a: Din.2,555.83

GS 16-15PK PK16 s=614C (-20% Online m4)

GS 16-15PK PK16 s=614C (-20% Online m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.2,522.00 Bez PDV-a: Din.2,101.67

GS 16-15U CIP SKLOPKA ZA JEDNOFAZNE MOTORE 0-1-Start s=614B (-20% Online m4)

GS 16-15U CIP SKLOPKA ZA JEDNOFAZNE MOTORE 0-1-Start s=614B (-20% Online m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,700.00 Bez PDV-a: Din.1,416.67

Showing 1 to 15 of 141 (10 Pages)