123

Elektroinstalacioni materijal-Ostalo

Elektroinstalacioni materijal-Ostalo

Tehnicki podaci www.cip.co.rs

Elektroinstalacioni materijali

 Elektroinstalacioni materijali koriste se za dovođenje i bezbednu upotrebu električne struje kod kućnih instalacija. To su: provodnici, osigurači, prekidači, utikači, utičnice, sijalična grla, električno brojilo, uklopni sat i dr. U elektroinstalacioni pribor ubrajaju se: instalacione cevi i razvodne kutije, spojnice, držači provodnika i sl. Online prodaja elektro opreme za domaćinstva. Isporuka na kućnu adresu. Brza Dostava,sigurna kupovina, Najbolje Cene.Provodnici

Provodnici su elektroinstalacioni materijal koji služi za prenošenje električne energije, izrađuju se od bakarne i aluminijumske žice koje imaju visoku električnu provodljivost.

Provodnici mogu biti izolovani i neizolovani. Mnogožični provodnik se upotrebljava za priključak pokretnih prijemnika pegli, grejalica, bušilica,...jer je savitljiv i ne lomi se.

Elektroinstalacioni kablovi koji se postavljaju u zid, ispod maltera, nose oznaku PPY i PP/R.

Osigurači automatski

Osigurači su namerno oslabljena mesta u kućnoj instalaciji. Njihov zadatak je da zaštite ljude, potrošače i provodnike u slučaju preopterećenja instalacije ili kratkog spoja. Nazivna struja osigurača je jačina električne struje pri kojoj osigurač deluje i prekida strujno kolo.

Osigurači se prema vremenu delovanja dele na brze i spore, a prema načinu rada na topljive i automatske.

ETI automatski osigurači. Schneider automatski osigurači. Chint automatski osigurači.

Automatski osigurač za razliku od torljivog nema uložak koji se menja. Pošto se otkloni uzrok njegovog isključenja, osigurač može ponovo biti uključen podizanjem ručice.

Prekidači

Prekidači se koriste za kontrolisano uključivanje i isključivanje električnih potrošača kao što su sijalice, ventilatori, grejalice, bojleri i sl. Prekidač se u električnoj instalaciji postavlja na fazni provodnik kako bi se sprečila mogućnost strujnog udara dok je potrošač isključen.


Audio prikljucnica RCA 6627.0 s=232C MODE1M BELA Aling

Audio prikljucnica RCA 6627.0 s=232C MODE1M BELA Aling

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.275.00 Bez PDV-a: Din.275.00

Dimer 6173.00 800VA Prestige line Beli sa belim ramom i belim medjuramom Aling

Dimer 6173.00 800VA Prestige line Beli sa belim ramom i belim medjuramom Aling

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,166.67 Bez PDV-a: Din.1,166.67

Dimer 6681.0 800VA MODE1M BELA Aling

Dimer 6681.0 800VA MODE1M BELA Aling

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,250.00 Bez PDV-a: Din.1,250.00

Indikator 66911.00 1x10+2x16A 250VAC sa indikacijom HOR svetlo+grej+bojl MODE BELA Aling

Indikator 66911.00 1x10+2x16A 250VAC sa indikacijom HOR svetlo+grej+bojl MODE BELA Aling

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.825.00 Bez PDV-a: Din.825.00

Indikator 66912.00 1x10+2x16A 250VAC sa indikacijom VER svetlo+grej+bojl MODE BELA Aling

Indikator 66912.00 1x10+2x16A 250VAC sa indikacijom VER svetlo+grej+bojl MODE BELA Aling

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,000.00 Bez PDV-a: Din.1,000.00

Indikator 66913.00 2x10+2x16A 250VAC sa indikacijom HOR svetlo+vent+grej+bojl MODE BELA Aling

Indikator 66913.00 2x10+2x16A 250VAC sa indikacijom HOR svetlo+vent+grej+bojl MODE BELA Aling

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,208.33 Bez PDV-a: Din.1,208.33

Indikator 66914.00 2x10+2x16A 250VAC sa indikacijom VER svetlo+vent+grej+bojl MODE BELA Aling

Indikator 66914.00 2x10+2x16A 250VAC sa indikacijom VER svetlo+vent+grej+bojl MODE BELA Aling

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,250.00 Bez PDV-a: Din.1,250.00

Indikator 66915.00 2x10+2x16A 250VAC sa indikacijom HOR svetlo 2M+vent+grej+bojl MODE BELA Aling

Indikator 66915.00 2x10+2x16A 250VAC sa indikacijom HOR svetlo 2M+vent+grej+bojl MODE BELA Aling

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,375.00 Bez PDV-a: Din.1,375.00

Indikator 72303.00 3x16A 250VAC sa indikacijom i kutijom 3M HOR svetlo+grej+bojl EXP3M BELA Aling

Indikator 72303.00 3x16A 250VAC sa indikacijom i kutijom 3M HOR svetlo+grej+bojl EXP3M BELA Aling

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,208.33 Bez PDV-a: Din.1,208.33

Indikator 72304.00 4x16A 250VAC sa indikacijom i kutijom 4M HOR svetlo+vent+grej+bojl EXP4M BELA Aling

Indikator 72304.00 4x16A 250VAC sa indikacijom i kutijom 4M HOR svetlo+vent+grej+bojl EXP4M BELA Aling

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,791.67 Bez PDV-a: Din.1,791.67

Indikator 72306.00 3x16A 250VAC sa indikacijom i kutijom 2M VER svetlo+grej+bojl EXP2M BELA Aling

Indikator 72306.00 3x16A 250VAC sa indikacijom i kutijom 2M VER svetlo+grej+bojl EXP2M BELA Aling

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,375.00 Bez PDV-a: Din.1,375.00

Indikator 72308.00 4x16A 250VAC sa indikacijom i kutijom 4M VER svetlo+vent+grej+bojl EXP4M BELA Aling

Indikator 72308.00 4x16A 250VAC sa indikacijom i kutijom 4M VER svetlo+vent+grej+bojl EXP4M BELA Aling

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,658.33 Bez PDV-a: Din.1,658.33

Indikator 72310.00 UNIVERZALNI 3x16A 250VAC sa indikacijom i kutijom HOR svetlo+grej+bojl EXP3M BELA Aling

Indikator 72310.00 UNIVERZALNI 3x16A 250VAC sa indikacijom i kutijom HOR svetlo+grej+bojl EXP3M BELA Aling

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,375.00 Bez PDV-a: Din.1,375.00

Indikator 72323.00 UNIVERZALNI 3x16A 250VAC sa indikacijom i kutijom VER svetlo+grej+bojl EXP3M BELA Aling

Indikator 72323.00 UNIVERZALNI 3x16A 250VAC sa indikacijom i kutijom VER svetlo+grej+bojl EXP3M BELA Aling

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,375.00 Bez PDV-a: Din.1,375.00

Showing 1 to 15 of 225 (15 Pages)