123

Elektroinstalacioni materijal-Cesljevi

Elektroinstalacioni materijal-Cesljevi

Tehnicki podaci www.cip.co.rs

Elektroinstalacioni materijali

 Elektroinstalacioni materijali koriste se za dovođenje i bezbednu upotrebu električne struje kod kućnih instalacija. To su: provodnici, osigurači, prekidači, utikači, utičnice, sijalična grla, električno brojilo, uklopni sat i dr. U elektroinstalacioni pribor ubrajaju se: instalacione cevi i razvodne kutije, spojnice, držači provodnika i sl. Online prodaja elektro opreme za domaćinstva. Isporuka na kućnu adresu. Brza Dostava,sigurna kupovina, Najbolje Cene.Provodnici

Provodnici su elektroinstalacioni materijal koji služi za prenošenje električne energije, izrađuju se od bakarne i aluminijumske žice koje imaju visoku električnu provodljivost.

Provodnici mogu biti izolovani i neizolovani. Mnogožični provodnik se upotrebljava za priključak pokretnih prijemnika pegli, grejalica, bušilica,...jer je savitljiv i ne lomi se.

Elektroinstalacioni kablovi koji se postavljaju u zid, ispod maltera, nose oznaku PPY i PP/R.

Osigurači automatski

Osigurači su namerno oslabljena mesta u kućnoj instalaciji. Njihov zadatak je da zaštite ljude, potrošače i provodnike u slučaju preopterećenja instalacije ili kratkog spoja. Nazivna struja osigurača je jačina električne struje pri kojoj osigurač deluje i prekida strujno kolo.

Osigurači se prema vremenu delovanja dele na brze i spore, a prema načinu rada na topljive i automatske.

ETI automatski osigurači. Schneider automatski osigurači. Chint automatski osigurači.

Automatski osigurač za razliku od torljivog nema uložak koji se menja. Pošto se otkloni uzrok njegovog isključenja, osigurač može ponovo biti uključen podizanjem ručice.

Prekidači

Prekidači se koriste za kontrolisano uključivanje i isključivanje električnih potrošača kao što su sijalice, ventilatori, grejalice, bojleri i sl. Prekidač se u električnoj instalaciji postavlja na fazni provodnik kako bi se sprečila mogućnost strujnog udara dok je potrošač isključen.


Cesalj za kratkospajanje (01)izolovana 1P 1m C automatskih osiguraca Pin 1P 63A BB101 for MCB 1,5mm

Cesalj za kratkospajanje (01)izolovana 1P 1m C automatskih osiguraca Pin 1P 63A BB101 for MCB 1,5mm

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.470.00 Bez PDV-a: Din.391.67

Cesalj za kratkospajanje (03)izolovana 3P 12 kontakata Automatski osigurac 1,5mm MT

Cesalj za kratkospajanje (03)izolovana 3P 12 kontakata Automatski osigurac 1,5mm MT

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.350.00 Bez PDV-a: Din.291.67

Cesalj za kratkospajanje (04)izolovana 3P 1m 54 kontakta za kratkospajanje automatskih osiguraca 1,5mm Mitea

Cesalj za kratkospajanje (04)izolovana 3P 1m 54 kontakta za kratkospajanje automatskih osiguraca 1,5mm Mitea

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,580.00 Bez PDV-a: Din.1,316.67

Cesalj za kratkospajanje (08)NEizolovana 1P 12 kontakata Automatski osigurac

Cesalj za kratkospajanje (08)NEizolovana 1P 12 kontakata Automatski osigurac

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.80.00 Bez PDV-a: Din.66.67

Cesalj za kratkospajanje (09)NEizolovana 1P 1m ME-PIN 1P T 1m 54-56 kontakata auto.osig

Cesalj za kratkospajanje (09)NEizolovana 1P 1m ME-PIN 1P T 1m 54-56 kontakata auto.osig

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.450.00 Bez PDV-a: Din.375.00

Cesalj za kratkospajanje EZN 1m osiguraca

Cesalj za kratkospajanje EZN 1m osiguraca

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.290.00 Bez PDV-a: Din.241.67

Showing 1 to 6 of 6 (1 Pages)