123

Grebenaste sklopke-NGS

Grebenaste sklopke-NGS

Tehnicki podaci www.cip.co.rs

GREBENASTE SKLOPKE

Opis

Grebenaste sklopke GS i Nove grebenaste sklopke NGS su predvidjene za nazivne struje od 10 do 125A, imaju savremenu konstrukciju i izgled, dobre mehaničke i električne osobine. GS i NGS su izradjene od kvalitetnih materijala. Sve grebenaste sklopke GS i Nove grebenaste sklopke NGS su usaglasene sa sledecim Pravilnicima: 1. Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona Sl.glasnik R Srbije 13/2010 (LVD direktiva) kao i 2. Pravilnik o elektromagnetnoj kompatibilnosti Sl.glasnik R Srbije 13/2010 (EMC direktiva) i poseduju odgovarajuce Deklaracije o usaglasenosti. GS i NGS zadovoljavaju standarde: EN 60947-1:2010, EN 60947-3:2010.
Konstrukcija
Grebenasta sklopka se sastoji od dva glavna dela:

Mehaničkog birača i električnog bloka, gde prvi odredjuje ugao zakreta od 30o, 45o ,60o iIi 90o., izradjen od polamida. Drugi deo sadrži dva kontaktna para i greben koji vrši njihovo uključenje ili isključenje. Deo gde se nalaze kontakti izradjen je od duroplasdtičnog materijala- bakelita. 
Vrste
Prema nameni i električnoj funkciji sklopke su podeljene na:
-Sklopke
-Preklopke sa NULTIM položajem
-Preklopke bez NULTOG položaja
-Reverzione sklopke
-Više-motorne sklopke
-Sklopke zvezda-trougao
-Motorne sklopke za više brzina
-Grupne sklopke
-Naponske merne preklopke
-Strujne merne preklopke
-Zakretne tastere
...GS/NGS OZ OVA 6A c FAR za GS poklopac

...GS/NGS OZ OVA 6A c FAR za GS poklopac

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.165.00 Bez PDV-a: Din.137.50

neNGS 10-100U C(10A sestopolna 0-1) s:211F S:618D

neNGS 10-100U C(10A sestopolna 0-1) s:211F S:618D

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.965.00 Bez PDV-a: Din.804.17

NGS 10-10U MINI s:211F

NGS 10-10U MINI s:211F

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,800.00 Bez PDV-a: Din.1,500.00

NGS 10-112U Krusik (-20%mm4) S:620D

NGS 10-112U Krusik (-20%mm4) S:620D

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,450.00 Bez PDV-a: Din.1,208.33

NGS 10-12U C(10A zvezda trougao) s:211F S:618C (-20%mm4)

NGS 10-12U C(10A zvezda trougao) s:211F S:618C (-20%mm4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.2,230.00 Bez PDV-a: Din.1,858.33

NGS 10-13U C(10A 2 brzine 1-0-2) s:212E S:618D (-20%mm4)

NGS 10-13U C(10A 2 brzine 1-0-2) s:212E S:618D (-20%mm4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.2,230.00 Bez PDV-a: Din.1,858.33

NGS 10-15PK C(10A 0-1-Start u PK) s:211D (-20%mm4)

NGS 10-15PK C(10A 0-1-Start u PK) s:211D (-20%mm4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.2,020.00 Bez PDV-a: Din.1,683.33

NGS 10-15U C(10A 0-1-Start) s:211B (-20%mm4)

NGS 10-15U C(10A 0-1-Start) s:211B (-20%mm4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.900.00 Bez PDV-a: Din.750.00

NGS 10-19U C(10A 2 brzine 0-1-2) s:211B (-20%mm4)

NGS 10-19U C(10A 2 brzine 0-1-2) s:211B (-20%mm4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.2,230.00 Bez PDV-a: Din.1,858.33

NGS 10-201U MINI s:211F

NGS 10-201U MINI s:211F

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,450.00 Bez PDV-a: Din.1,208.33

NGS 10-207U MINI s:211F (-20%mm4)

NGS 10-207U MINI s:211F (-20%mm4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,450.00 Bez PDV-a: Din.1,208.33

NGS 10-26U C(10A ) s:211B (-20%mm4)

NGS 10-26U C(10A ) s:211B (-20%mm4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,575.00 Bez PDV-a: Din.1,312.50

NGS 10-51U MINI s:211F

NGS 10-51U MINI s:211F

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,450.00 Bez PDV-a: Din.1,208.33

NGS 10-52U C(10A dvopolna1-0-2) s:211F S:620D (-20%mm4)

NGS 10-52U C(10A dvopolna1-0-2) s:211F S:620D (-20%mm4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,270.00 Bez PDV-a: Din.1,058.33

NGS 10-53PK C(10A tropolna1-0-2 u PK) s:211D (-20%mm4)

NGS 10-53PK C(10A tropolna1-0-2 u PK) s:211D (-20%mm4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.2,680.00 Bez PDV-a: Din.2,233.33

Showing 1 to 15 of 98 (7 Pages)