123

Grebenaste sklopke-GS

Grebenaste sklopke-GS

Tehnicki podaci www.cip.co.rs

GREBENASTE SKLOPKE

Opis

Grebenaste sklopke GS i Nove grebenaste sklopke NGS su predvidjene za nazivne struje od 10 do 125A, imaju savremenu konstrukciju i izgled, dobre mehaničke i električne osobine. GS i NGS su izradjene od kvalitetnih materijala. Sve grebenaste sklopke GS i Nove grebenaste sklopke NGS su usaglasene sa sledecim Pravilnicima: 1. Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona Sl.glasnik R Srbije 13/2010 (LVD direktiva) kao i 2. Pravilnik o elektromagnetnoj kompatibilnosti Sl.glasnik R Srbije 13/2010 (EMC direktiva) i poseduju odgovarajuce Deklaracije o usaglasenosti. GS i NGS zadovoljavaju standarde: EN 60947-1:2010, EN 60947-3:2010.
Konstrukcija
Grebenasta sklopka se sastoji od dva glavna dela:

Mehaničkog birača i električnog bloka, gde prvi odredjuje ugao zakreta od 30o, 45o ,60o iIi 90o., izradjen od polamida. Drugi deo sadrži dva kontaktna para i greben koji vrši njihovo uključenje ili isključenje. Deo gde se nalaze kontakti izradjen je od duroplasdtičnog materijala- bakelita. 
Vrste
Prema nameni i električnoj funkciji sklopke su podeljene na:
-Sklopke
-Preklopke sa NULTIM položajem
-Preklopke bez NULTOG položaja
-Reverzione sklopke
-Više-motorne sklopke
-Sklopke zvezda-trougao
-Motorne sklopke za više brzina
-Grupne sklopke
-Naponske merne preklopke
-Strujne merne preklopke
-Zakretne tastere
...GS/NGS OZ OVA 10A c FAR za GS poklopac

...GS/NGS OZ OVA 10A c FAR za GS poklopac

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.165.00 Bez PDV-a: Din.137.50

...GS/NGS OZ OVA 16A c FAR za GS poklopac

...GS/NGS OZ OVA 16A c FAR za GS poklopac

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.165.00 Bez PDV-a: Din.137.50

GS 10-11U S:212D (-20m33) (MN 10-11U) 767/1 Elt

GS 10-11U S:212D (-20m33) (MN 10-11U) 767/1 Elt

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,485.00 Bez PDV-a: Din.1,237.50

GS 16-107U CIP STEPENASTA SKLOPKA. 2-STEPENA, 1-POLNA, SA 0-POL. s=608D (-20m4)

GS 16-107U CIP STEPENASTA SKLOPKA. 2-STEPENA, 1-POLNA, SA 0-POL. s=608D (-20m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,500.00 Bez PDV-a: Din.1,250.00

GS 16-108U CIP STEPENASTA SKLOPKA. 3-STEPENA, 1-POLNA, SA 0-POL. (birac faza) s=608D (-20m4)

GS 16-108U CIP STEPENASTA SKLOPKA. 3-STEPENA, 1-POLNA, SA 0-POL. (birac faza) s=608D (-20m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,650.00 Bez PDV-a: Din.1,375.00

GS 16-109U CIP STEPENASTA SKLOPKA. 4-STEPENA, 1-POLNA, SA 0-POL. s=615B (-20m4)

GS 16-109U CIP STEPENASTA SKLOPKA. 4-STEPENA, 1-POLNA, SA 0-POL. s=615B (-20m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.2,350.00 Bez PDV-a: Din.1,958.33

GS 16-10S5 (tropolna sa bravicom) s=614D (-20m4)

GS 16-10S5 (tropolna sa bravicom) s=614D (-20m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.4,350.00 Bez PDV-a: Din.3,625.00

GS 16-10U CIP (tropolna 0-1) s=612D;619C;620C;614A;615A (-20m4)

GS 16-10U CIP (tropolna 0-1) s=612D;619C;620C;614A;615A (-20m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.1,550.00 Bez PDV-a: Din.1,291.67

GS 16-111U CIP STEPENASTA SKLOPKA. 6-STEPENA, 1-POLNA, SA 0-POL. s=609B (-20m4)

GS 16-111U CIP STEPENASTA SKLOPKA. 6-STEPENA, 1-POLNA, SA 0-POL. s=609B (-20m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.3,300.00 Bez PDV-a: Din.2,750.00

GS 16-113U CIP STEPENASTA SKLOPKA. 8-STEPENA, 1-POLNA, SA 0-POL. (-20m4)

GS 16-113U CIP STEPENASTA SKLOPKA. 8-STEPENA, 1-POLNA, SA 0-POL. (-20m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.3,400.00 Bez PDV-a: Din.2,833.33

GS 16-124U CIP STEPENASTA SKLOPKA. 2-POLNA, SA 0-POL, 3-STEPENA (-20m4)

GS 16-124U CIP STEPENASTA SKLOPKA. 2-POLNA, SA 0-POL, 3-STEPENA (-20m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.2,790.00 Bez PDV-a: Din.2,325.00

GS 16-125U CIP STEPENASTA SKLOPKA. 2-POLNA, SA 0-POL, 4-STEPENA (-20m4)

GS 16-125U CIP STEPENASTA SKLOPKA. 2-POLNA, SA 0-POL, 4-STEPENA (-20m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.3,750.00 Bez PDV-a: Din.3,125.00

GS 16-12U CIP (PREKLOPKA ZVEZDA-TROUGAO (Zv-Tr)) s=606B;613A (-20m4)

GS 16-12U CIP (PREKLOPKA ZVEZDA-TROUGAO (Zv-Tr)) s=606B;613A (-20m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.2,150.00 Bez PDV-a: Din.1,791.67

GS 16-136U CIP STEPENASTA SKLOPKA. 3-POLNA, SA 0-POL, 3-STEPENA s=609B (-20m4)

GS 16-136U CIP STEPENASTA SKLOPKA. 3-POLNA, SA 0-POL, 3-STEPENA s=609B (-20m4)

Tehnicki podaci na www.cip.co.rs..

Din.3,910.00 Bez PDV-a: Din.3,258.33

GS 16-13U CIP PREKLOPKA ZA MOTORE U DAHLANDEROVOM SPOJU 2 BRZINE TROUGAO-0-ZVEZDA.ZVEZDA dve brzine 1-0-2 s=606B;613D (-20m4)
Showing 1 to 15 of 149 (10 Pages)